Již 17 let s vámi
151, 2016

Šest pilířů dokonalé zákaznické zkušenosti - 1. PERSONALIZACE

Personalizace znamená porozumění specifickým potřebám určitého zákazníka. Klíčem je vytváření emočního, osobního vztahu. K tomu je nutná znalost osobních přání a preferencí zákazníka a přehled posledních interakcí, které s firmou měl. 

Základní pravidla: 

• Dejte najevo, že víte, čím je právě tento zákazník jedinečný. 

• Oslovení jménem je základ. 

• Ukažte, že si pamatujete na minulé setkání, větou typu: „Minule jste říkal, že…“

Zdroj: KPMG

2212, 2015

Zákon o obchodních korporacích

Ten kdo má firmu založenou před 1.1.2014 je nucen do konce roku 2015 svolat valnou hromadu a změnit společenskou smlouvu /ztotožnění se ZOK/, pokud jste tak již v průběhu těchto dvou let neučinili.

Povinné náležitosti společenských smluv stanoví nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) poněkud odlišně než dřívější obchodní zákoník. Zároveň v § 777 ZOK stanoví, že všechny dříve založené společnosti jsou povinny uvést své společenské smlouvy do souladu s těmito novými náležitostmi, a pokud tak neučiní, může je soud nechat zrušit.

1711, 2015

Důvěřuj, ale prověřuj!

Toto heslo všichni známe, ale občas na něj zapomínáme.

Proč o něm mluvím? Jde o podvody ve firmách. Víte jak se ně přichází? Čtvrtinu podvodů ohlásí kolegové a jen 13% se odhalí kontrolními mechanizmy.

Jaká škoda vzniká? Je to mezi 50 - 200.000 dolary, nejčastěji se jedná o zpronevěru majetku, doba trvání je 1- 5 roků a 91% podvodníků má komplice.

Není na čase udělat dobré kontrolní mechanizmy a mít externí firmu, která má nadhled zvenčí?

Zdroj KPMG

2010, 2015

​Kontrolní hlášení DPH

Pokud jste plátce DPH, bude podávat kontrolní hlášení počínaje od 1.1.2016 

Kontrolní hlášení se týká jak všech jednotlivých přijatých a  tak i vydaných dokladů. 

Stát si slibuje od tohoto opatření zamezení úniku na DPH.

Ten kdo do teď podával přiznání jen papírově, tak má od ledna velký problém, protože stát to vyžaduje jen elektronicky a v jím předepsaném formátu.

Nezoufejte, koukněte na stránky finanční správy, kde o tom podrobně a moudře píší a pokud máte otázky, tak se obraťte na nás, protože my jsme elektronizovaní:-)