Aktuality

15. 2. 2023
Zákon o slevě na pojistném zabezpečení
AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 15. 2. 2023
S účinností od 1.2.2023 vstoupil v platnost zákon o slevě na pojistném zabezpečení. Musí být splněny následující podmínky: Se zaměstnancem musí být sjednán kratší úvazek v rozsahu nejméně 8 hod maximálně 30 hod týdně. Pokud vykonává zaměstnanec u zaměstnavatele více pracovních poměrů, lze slevu uplatnit pouze na jeden z nich (i kdyby podmínku zkráceného úvazku splnily oba). Tato podmínka neplatní...
15. 2. 2023
Dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ)
AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 15. 2. 2023
V případě DPP i nadále platí, že lze u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za rok a odměna do výše 10 tis. Kč je osvobozena od placení sociálního a zdravotního pojištění. To ale také znamená, že zaměstnanec není pojištěn, a proto se tento druh dohody hodí pro osoby, za které odvádí pojistné stát, např. studenti,...
15. 2. 2023
Odměňování zaměstnanců
AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 15. 2. 2023
Také bychom rádi připomněli několik pravidel, na které je třeba pamatovat při odměňování zaměstnanců. Za stejnou práci přísluší všem zaměstnancům stejná mzda. Zaměstnavatel musí jasně přihlédnout ke složitosti a namáhavosti vykonávané práce. Minimální mzda je nejnižší možná odměna za odvedenou práci v pracovněprávním vztahu (pro rok 2023 je to 17 300 Kč) Minimální zaručená mzda je...
15. 2. 2023
Vstupní lékařské prohlídky
AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 15. 2. 2023
Médii proběhla informace, že jsou od ledna 2023 zrušeny vstupní lékařské prohlídky. Upozorňujeme, že tato informace je mylná. I nadále platí, že vstupní lékařská prohlídka se musí uskutečnit před vznikem pracovního poměru, tedy před nástupem zaměstnance do zaměstnání. Prováděcí vyhláška platná od 1.1.2023 se týká pouze periodických lékařských prohlídek, kdy u zaměstnanců zařazených v kategorii 1...
14. 12. 2022
PF 2023
AKTUALITY / 14. 12. 2022
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem našim zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům šťastný rok 2023!
13. 9. 2022
Snížení přidanění vstupní ceny nízkoemisního vozidla
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 13. 9. 2022
Snížení přidanění vstupní ceny nízkoemisního vozidla při použití automobilu pro služební i soukromé účely Dle Novely zákona o daních z příjmů snižuje z 1% na 0,5% vstupní ceny vozidla za každý kalendářní měsíc takzvané přidanění při využití vozidla k služebním i soukromým účelům u nízkoemisních vozidel.  Nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2...
7. 9. 2022
Prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 7. 9. 2022
Fyzické osoby mají podle par. 38 zákona o dani z příjmu povinnost oznamovat příjmy osvobozené od daně z příjmu, pokud přesahují hranici 5 milionů korun. Taková povinnost může nastat například při úplatném převodu podílu v obchodní korporaci, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, protože doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem přesahuje...
7. 9. 2022
Cestovní náhrady
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 7. 9. 2022
V letošním roce byla již dvakrát novelizována vyhláška 511/2021 Sb. o cestovních náhradách. V obou případech se změnila vyhlášková cena pohonných hmot. Od 20.8.2022 se pro účely cestovních náhrad zvyšuje cena benzinu 98 oktanů na 51,40 Kč/l. U benzínu 95 oktanů zůstává v platnosti cena zvýšená od 14.5.2022 na 44,50 Kč/l a u nafty 47,10 Kč/l. U...
14. 8. 2022
Kontroling v účetní firmě
AKTUALITY, UNCATEGORIZED / 14. 8. 2022
Odhadujeme, že až 95% větších účetních společností, nemá přehled nad svými lidmi a jejich prací. Představte si, že máte desítky lidí, stovky klientů, pro které vedete účetnictví.. Jste majitel a ručíte za kvalitu práce... Jak si zkontrolujete u stovky Vašich klientů. že mají účetnictví od Vašich lidí vedené správně a v čase? Na tomto řešení...
14. 7. 2022
ISDOC – vytěžováno faktur – automatický proces #ISDOC #vytěžování #data #powerbi
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, PRÁCE S DOKLADY / 14. 7. 2022
Pro různě velké společnosti /klienty/ potřebujete různé flow dokladů. Pro účetní firmu /její zaměstnance/ potřebujete jednotné flow. Flow které dokážete automatizovat, tím snižujete cenu zpracování dokladů... ISDOC zlepší život firmem, ale nezachrání ho... Potřebujete mít tak mít kombinační možnost a i vytěžovat data. Bohužel ta přidán hodnota není v tom, kdo kolik a jak rychle...