Daňové poradenství

Odpovědný zástupce dovozce lihu
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, UNCATEGORIZED / 14. 4. 2022
Firma Jaspar je odpovědný zástupce pro dovozce lihu. Tato povinnost vyplívá se Zákon o povinném značení lihu.  Za firmy uděláme registraci na celním úřadě, podáváme průběžné hlášení a samotné vyúčtování daně.          
Zrušení silniční daně pro motorová vozidla do 12 tun
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 10. 3. 2022
Vláda rozhodla o zrušení silniční daně pro motorová vozidla do 12 tun. Dne 24. 3. 2022 ve finančním zpravodaji č. 6/2022 bylo vyhlášeno: Podnikatelé nemají již platit dubnové zálohy a ani žádné další v roce 2022 . Kdo zaplatil  zálohy na začátku roku na celý rok, bude moci žádat o vrácení. V lednu 2023 se...
Vrácení DPH
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, UNCATEGORIZED / 22. 2. 2022
Vrácení DPH z nemovitosti Je čtvrtek odpoledne a zvoní mi telefon… „Dobrý den pane Jaspare, jsem majitel a tvůrce firem XYZ, koupil jsme nebytový prostor, měl jsem jsem problémy v osobním životě a chci vrátir  dph... „ Samozřejmě to zlehčuji, zkracuji text pro pobavení čtenáře, ale výsledek byl, že jsem na první dobrou nic nechápal...
Daň z příjmu právnických osob
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 11. 2. 2022
Zákon Povinnost k dani z příjmů právnických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro příslušné zdaňovací období (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Zdaňovací období Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je kalendářní rok, hospodářský rok, období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace...
Silniční daň
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 9. 12. 2021
Daňové přiznání k silniční dani k dani silniční se podává nejpozději do 31.1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Ve stejném termínu je splatný i doplatek daně. Pokud poplatník neměl ve zdaňovacím období žádná vozidla, která by byla předmětem daně silniční a nevznikla mu tak daňová povinnost, nepodává daňové přiznání. To však neplatí pokud uplatňuje...
Digitalizace v účetnictví – ulehčíme vám práci s archivací i daty
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, DŮVĚRYHODNÝ ARCHIV, PRÁCE S DOKLADY / 16. 11. 2021
Zapomeňte na staré účetní knihy a zvolte si raději cestu procesní dokonalosti a komfortu. Díky novodobým technologiím a inovacím vám v oblasti vedení účetnictví dokážeme poskytnout lepší a komplexnější služby. Controlling už není závislý pouze na lidech. V kooperaci se systémem běžícím na pozadí máme jistotu, že nám žádné důležité věci neuniknou. Přečtěte si, jak...
Jasparovský daňový zpravodaj 10/2021
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 11. 10. 2021
ZMĚNY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY V OBLASTI ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ OD 1.10.2021 (PŮVODNĚ OD 1.7.2021) Od 1. července 2021 došlo k významným změnám v oblasti DPH u přeshraničního prodeje  zboží na dálku (e-shop) zákazníkům v EU nebo provozují elektronická rozhraní (digitální platformy), tak při dovozu ze třetích zemí. Místem zdanění je stát příjemce, což vede k mnohočetným registracím k DPH. Alternativou je registrace...
Nabytí účinnosti novely zákona č. 368/2016 sb. K zákonu č. 253/2008 sb.
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, PERSONALISTIKA / 28. 11. 2018
Vážení klienti, dovolujeme si Vám připomenout, že v souvislosti se čtvrtou AML směrnicí (4th Anti-money laundering EU Directive) byla přijata novela č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Změny zavedené touto novelou se promítly mj. také v zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to k 1. lednu 2018. Na...