Již 19 let s vámi
1812, 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Platnost od 1.1.2014 - je základním předpisem soukromého práva, který není pouze náhradou starého občanského zákoníku zrušeného k 31.12.2013, ale také předpisem upravujícím oblasti soukromého práva řešené do 31.12.2013 předpisy stojícími mimo občanský zákoník. Nový občanský zákoník např. upravuje spolky (náhrada úpravy sdružení dle zákona o sdružování občanů), bytové spoluvlastnictví (náhrada úpravy dle zákona o vlastnictví bytů) a také upravuje obchodní smluvní právo (odstranění duplicity, kdy do 31.12.2013 existuje vedle sebe úprava příkazní smlouvy podle starého občanského zákoníku a úprava mandátní smlouvy podle obchodního zákoníku.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
1712, 2013
NEMOCENSKÁ 2014

NEMOCENSKÁ 2014

Na začátku roku 2011 se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu dočasně prodloužilo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, to platí do konce letošního prosince. Od ledna se ale délka vyplácení náhrady mzdy vrací na původních 14 dnů.

1512, 2013
MIMOŘÁDNÉ ODPISY HMOTNÉHO MAJETKU POŘÍZENÉHO OD 1.7.2013

MIMOŘÁDNÉ ODPISY HMOTNÉHO MAJETKU POŘÍZENÉHO OD 1.7.2013

Zákonné opatření č. 344/2013 Sb. měnící daňové a další zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva neobsahuje možnost rovnoměrně odepsat v průběhu 12 měsíců hmotný majetek zatříděný do odpisové skupiny 1 a 2 (kromě majetku uvedeného v § 31 odst. 5 zákona o daních z příjmů – běžně tedy mimořádný odpis neměl být možný např. u osobních automobilů) a pořízený v období od 1.7.2013 do 30.6.2014. Nemělo se tedy jednat o jednorázový odpis, ale o odpis rozložený do roku pořízení a do roku následujícího (i pro odpisovou hmotný majetek v odpisové skupině 2), a to v závislosti na měsíci pořízení – např. při pořízení v červenci 2013 měl odpis za rok 2013 činit 5/12 vstupní ceny a za rok 2014 zbývajících 7/12 vstupní ceny. Uvedenou úpravu sice schválila minulá Poslanecká sněmovna a po zamítnutí přílsušného zákona ji vláda premiéra Rusnoka navrhla jako součást uvedeného zákonného opatření, ale Senát ji pozměňovacím návrhem ze zákonného opatření vypustil.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
1012, 2013
MINIMÁLNÍ MZDA 8 500 KČ

MINIMÁLNÍ MZDA 8 500 KČ

Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. byla od 1.8.2013 zvýšena minimální mzda z 8 000 Kč na 8 500 Kč resp. minimální hodinová mzda z 48,10 Kč/hod na 50,60 Kč/hod.

812, 2013
RUČENÍ ZA DPH Z DŮVODU ÚHRADY NA NEZVEŘEJNĚNÝ ÚČET

RUČENÍ ZA DPH Z DŮVODU ÚHRADY NA NEZVEŘEJNĚNÝ ÚČET

Součástí zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. měnícího daňové a další zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva je změna ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH tak, aby se vztahovala jen na úplaty nad 700 tis. Kč. Dne 12.9.2013 Generální finanční ředitelství prodloužilo až do 31.12.2013 nepoužití institutu ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek