Blog

Změny a povinnosti roku 2023 pro mzdy
PERSONALISTIKA / 12. 1. 2023
Jak jsme zvyklí, začátek roku vždy přináší celou řadu změn a povinností pro mzdy, na které je třeba pamatovat. Dovolujeme si stručně shrnout, na co si dát pozor. Minimální mzda: Od 1.1.2023 se zvyšuje minimální mzda o 1100 Kč. Nejnižší hodinová mzda je 103,80 Kč. Měsíční mzda na plný úvazek tak musí činit minimálně 17300...
PF 2023
AKTUALITY / 14. 12. 2022
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem našim zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům šťastný rok 2023!
Daňový balíček 2023
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 14. 12. 2022
Sněmovna schválila s účinností od 1. ledna 2023 daňový balíček, který přinese řadu změn.   Hranice pro povinnou registraci k DPH se zvyšuje Nově se k dani z přidané hodnoty nemusí registrovat podnikatelé, jejichž obrat za dvanáct po sobě následujících měsíců nepřesáhl dva miliony korun. Ačkoli nové limity budou platit od 1.1.2023, novela zákona obsahuje přechodná ustanovení, jejich účinnost...
Snížení přidanění vstupní ceny nízkoemisního vozidla
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 13. 9. 2022
Snížení přidanění vstupní ceny nízkoemisního vozidla při použití automobilu pro služební i soukromé účely Dle Novely zákona o daních z příjmů snižuje z 1% na 0,5% vstupní ceny vozidla za každý kalendářní měsíc takzvané přidanění při využití vozidla k služebním i soukromým účelům u nízkoemisních vozidel.  Nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2...
Prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 7. 9. 2022
Fyzické osoby mají podle par. 38 zákona o dani z příjmu povinnost oznamovat příjmy osvobozené od daně z příjmu, pokud přesahují hranici 5 milionů korun. Taková povinnost může nastat například při úplatném převodu podílu v obchodní korporaci, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, protože doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem přesahuje...
Cestovní náhrady
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 7. 9. 2022
V letošním roce byla již dvakrát novelizována vyhláška 511/2021 Sb. o cestovních náhradách. V obou případech se změnila vyhlášková cena pohonných hmot. Od 20.8.2022 se pro účely cestovních náhrad zvyšuje cena benzinu 98 oktanů na 51,40 Kč/l. U benzínu 95 oktanů zůstává v platnosti cena zvýšená od 14.5.2022 na 44,50 Kč/l a u nafty 47,10 Kč/l. U...
Kontroling v účetní firmě
AKTUALITY, UNCATEGORIZED / 14. 8. 2022
Odhadujeme, že až 95% větších účetních společností, nemá přehled nad svými lidmi a jejich prací. Představte si, že máte desítky lidí, stovky klientů, pro které vedete účetnictví.. Jste majitel a ručíte za kvalitu práce... Jak si zkontrolujete u stovky Vašich klientů. že mají účetnictví od Vašich lidí vedené správně a v čase? Na tomto řešení...
ISDOC – vytěžováno faktur – automatický proces #ISDOC #vytěžování #data #powerbi
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, PRÁCE S DOKLADY / 14. 7. 2022
Pro různě velké společnosti /klienty/ potřebujete různé flow dokladů. Pro účetní firmu /její zaměstnance/ potřebujete jednotné flow. Flow které dokážete automatizovat, tím snižujete cenu zpracování dokladů... ISDOC zlepší život firmem, ale nezachrání ho... Potřebujete mít tak mít kombinační možnost a i vytěžovat data. Bohužel ta přidán hodnota není v tom, kdo kolik a jak rychle...
Prázdniny 2022
AKTUALITY / 24. 6. 2022
Prázdniny 2022 Přejeme Vám, abyste si užili prázdniny a na svých dovolených načerpali dostatek energie pro další práci. Přeje za účetní všem, splněný prázdninový sen... Tým Jaspar sro  
Snížení spotřební daně z benzínu a nafty
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 15. 6. 2022
S účinnosti od 1. června do 30. září 2022 se dočasně snižuje sazba spotřební daně z benzínu a motorové nafty o 1,50 Kč na litr. Po započtení DPH by konečná cena pro řidiče na čerpacích stanicích měla klesnout až o 1,80 Kč na litr.