Blog

Postřehy z posledního zpracování účetních závěrek
RADY, TIPY, ZKUŠENOSTI / 9. 5. 2024
2. května pro právnické a fyzické podnikající osoby, které nemají audit nebo nevyužívají odkladu podání formou daňového poradce, skončila lhůta pro elektronické podání daňového přiznání za rok 2023. V účetní kanceláři Jaspar se většina podání týkala právnických osob, tedy (podvojného) účetnictví. V dnešním článku pro vás stručně shrneme postřehy, které z letošních závěrek máme.   Před přípravou přiznání...
Co pro vás znamenají nedaňové náklady
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 4. 4. 2024
Naši současní i potenciální klienti, právnické osoby nebo OSVČ účtující také podvojně, se nás v souvislosti s přiznáním k dani z příjmu ptají na to, co přesně pro ně znamenají nedaňové náklady. Jak jim ovlivní daňové přiznání, a hlavně výši daňové povinnosti. Nedaňové náklady definuje Zákon o dani z příjmů. Jde o náklady, které nemůžeme považovat za daňově...
Chyby v účetnictví
RADY, TIPY, ZKUŠENOSTI / 16. 3. 2024
Podnikající fyzické a právnické osoby jsou povinné podávat za kalendářní nebo hospodářský rok daňové přiznání k dani z příjmů. V listinné podobě do tří měsíců po ukončení roku, v elektronické podobě máme čas na podání čtyři měsíce. V případě, že máme daňového poradce nebo podléháme auditu, máme lhůtu šest měsíců po skončení daného roku. Podkladem pro podání je vedení daňové...
Pozor na neprůkazné účetnictví
PŘÍPADOVÉ STUDIE / 8. 3. 2024
Máme tady dobu, kdy se pomalu ale jistě blíží uzavření účetnictví za rok 2023 a podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob. V této souvislosti nás oslovil jednatel společnosti s ručením omezeným, že potřebuje „narovnat“ účetnictví roku 2023 a podat daňové přiznání. Bohužel nemá podklady za rok 2023 úplné a nemá...
Manažerský reporting a manažerské účetnictví: Základní kameny informovaného rozhodování
RADY, TIPY, ZKUŠENOSTI / 16. 2. 2024
V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je klíčové nejen rozumět dynamice trhu, chování zákazníků a interním procesům, ale také bedlivě sledovat finanční zdraví firmy a jeho dlouhodobý vývoj. Manažerský reporting a manažerské účetnictví jsou neocenitelnými nástroji, které vedou k hlubšímu porozumění těchto aspektů a umožňují majitelům firem a manažerům přijímat proaktivní a informovaná rozhodnutí....
Reagujte na výzvy Finančního úřadu
PŘÍPADOVÉ STUDIE / 11. 1. 2024
Obrátil se na nás podnikatel, který odevzdal tři kontrolní hlášení k DPH. Ta měla vyplněny pouze oddíly A, tedy uskutečněná plnění. Jedná se o kvartálního plátce DPH. Bohužel bývalá paní účetní doklady na vstupu nezadala a podaná kontrolní hlášení tak neodpovídala realitě. Následně odevzdal přiznání k DPH. Zde vznikl nesoulad mezi tímto přiznáním a dříve...
Začátek roku pohledem účetnictví a inventarizace
RADY, TIPY, ZKUŠENOSTI / 6. 1. 2024
Máme tady nový rok 2024. Přejeme vám všem pevné zdraví, mnoho štěstí a samozřejmě také pracovní úspěch a ať nás provází celým tímto rokem. Na začátku nového roku nás v účetnictví čeká uzavírání toho minulého. Nenechávejte dodání dokladů za loňský rok a prosinec na poslední chvíli. Bude se uzavírat poslední měsíc a doklady je možné u...
Odpovědi na dotazy z webináře Změny v oblasti účetnictví a mezd 2024
RADY, TIPY, ZKUŠENOSTI / 15. 12. 2023
V dnešním příspěvku přinášíme odpovědi na otázky, které nám položili účastníci webináře Změny v oblasti účetnictví a mezd 2024.   Dotaz ke změně právní úpravy informační povinnosti: „Tato informační povinnost platí prosím od 1.10.2023 nebo až od 1.1.2024? V původním návrhu bylo tuším 1.10.2023?“ Odpověď: Změna právní úpravy ohledně informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru (myšleno...
Dobrovolná registrace k DPH
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 14. 12. 2023
O dobrovolné registraci k DPH můžeme uvažovat vždy, když nejsou splněny podmínky pro povinnou registraci a daná osoba je tzv. osobou povinnou k dani. To znamená, že uskutečňuje ekonomickou činnost vymezenou v zákoně o DPH a chce být plátce DPH. Uvedeme si například situaci u nově vzniklé společnosti s ručením omezeným. Společnost se po založení rozhodne, že chce...
Konsolidační balíček aneb velké novinky a změny v oblasti daní a odvodů
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 22. 11. 2023
V říjnu 2023 poslanecká sněmovna schválila a 22.11. odsouhlasil prezident republiky konsolidační balíček, který zvýší odvody osobám samostatně výdělečně činným a všem poplatníkům daně. Změny se budou týkat daně z nemovitostí, DPH, daní z příjmů. Nyní vám nabízíme přehled některých nejvýznamnějších změn.   Od roku 2024 se firmám zvýší daň z příjmu právnických osob ze stávajících...