Již 17 let s vámi
1712, 2013

NEMOCENSKÁ 2014

Na začátku roku 2011 se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu dočasně prodloužilo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, to platí do konce letošního prosince. Od ledna se ale délka vyplácení náhrady mzdy vrací na původních 14 dnů.

1512, 2013

MIMOŘÁDNÉ ODPISY HMOTNÉHO MAJETKU POŘÍZENÉHO OD 1.7.2013

Zákonné opatření č. 344/2013 Sb. měnící daňové a další zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva neobsahuje možnost rovnoměrně odepsat v průběhu 12 měsíců hmotný majetek zatříděný do odpisové skupiny 1 a 2 (kromě majetku uvedeného v § 31 odst. 5 zákona o daních z příjmů – běžně tedy mimořádný odpis neměl být možný např. u osobních automobilů) a pořízený v období od 1.7.2013 do 30.6.2014.

Nemělo se tedy jednat o jednorázový odpis, ale o odpis rozložený do roku pořízení a do roku následujícího (i pro odpisovou hmotný majetek v odpisové skupině 2), a to v závislosti na měsíci pořízení – např. při pořízení v červenci 2013 měl odpis za rok 2013 činit 5/12 vstupní ceny a za rok 2014 zbývajících 7/12 vstupní ceny. Uvedenou úpravu sice schválila minulá Poslanecká sněmovna a po zamítnutí přílsušného zákona ji vláda premiéra Rusnoka navrhla jako součást uvedeného zákonného opatření, ale Senát ji pozměňovacím návrhem ze zákonného opatření vypustil.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
812, 2013

RUČENÍ ZA DPH Z DŮVODU ÚHRADY NA NEZVEŘEJNĚNÝ ÚČET

Součástí zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. měnícího daňové a další zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva je změna ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH tak, aby se vztahovala jen na úplaty nad 700 tis. Kč.

Dne 12.9.2013 Generální finanční ředitelství prodloužilo až do 31.12.2013 nepoužití institutu ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek