2811, 2018

Nabytí účinnosti novely zákona č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám připomenout, že v souvislosti se čtvrtou AML směrnicí (4th Anti-money laundering EU Directive) byla přijata novela č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Změny zavedené touto novelou se promítly mj. také v zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to k 1. lednu 2018.

Na základě této novely tak nyní rejstříkový soud vede neveřejnou evidenci skutečných majitelů. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Pro úplnost uvádíme, že zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou i poté osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona.

Informace k této povinnosti, včetně formuláře k podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů, naleznete na www stránkách: https://issm.justice.cz/

Závěrem si dovoluji uvést, že zákon o veřejných rejstřících nestanovuje žádné sankce při nesplnění povinnosti k zápisu do evidence. Lze však předpokládat, že situace se bude vyvíjet a jeví se vhodné tuto povinnost splnit. Například z důvodu, že nesplnění této povinnosti by mohlo vést ke zvýšení rizika kontrol prováděných v souvislosti se zák. č. 253/2008 Sb., a zejména proto, že by mohlo být vykládáno i jako rozpor s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle kterého – při nedoložení údajů o skutečném vlastníkovi – by mohly dojít k automatickému vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

S pozdravem,
Martin Jaspar
jednatel společnosti JASPAR s.r.o.
Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
19, 2018

Reference

REFERENCE

jsou asi pro každou firmu velice důležité a i pro tu naši účetní firmu, která hodně zasahuje do IT oblasti. Abyste dostali dobrou referenci a byli na trhu konkurenceschopní potřebujete několik věcí:

  1. kvalitní team, který je znaly, ochotný, přemýšlivý atd...
  2. Kvalitní a moderní technologie na kterých pracujete
  3. Příjemné pracovní prostředí pro Vás a Vaše klienty
  4. Vždy nabídnout něco na víc, být odlišný od konkurence... 

A To snad se nám daří, protože klienti přicházejí sami a to je známka toho, že něco děláte dobře a motivuje Vás to dělat ještě lépe.

 

224, 2018

Digitalizace procesů - Důvěryhodný Archiv

Důvěryhodný Archiv

Už máme za sebou první desítky instalací a dva roky používání. Tím můžeme odpovědně říct, že produkt je pro elektronické zpracování dokladů efektivní a náklady které jsou při provozu do systému vloženy, se firmě ihned vrací. Dochází tak vyšší přehlednosti a efektivitě při práci doklady napříč celou firmou.

159, 2017

Obsluha bankovních účtů z jedné aplikace

Bankovní účty budeme obsluhovat z jedné aplikace

Banky již na tuto novinku několik měsíců připravují... Ale dle zkušeností ze zahraničí je předpokládané, že vetší úspěch u uživatelů budou mít nezávislé aplikace, než aplikace bank...

Uvidíme, kdo pohltí nejvíce uživatelů  a přinese nejlepší komfort při ovládání více účtů z jednoho místa..

Ať si dobře vyberete... Již teď se na trhu tvoří několik startupů, kam vstupují velcí investoři a tvoří pro Vás tyto aplikace.

Každopádně nám všem se uleví od přihlašování do X bank, vše budeme moci ovládat z jednoho místa.