212, 2017

Snížení DPH

Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u novin a časopisů z 15 % na 10 %.

1910, 2016

Důvěryhodný elektronický archiv

Důvěryhodný elektronický archiv  slouží k dlouhodobému uchování dokladů pouze v elektronické podobě.

Archiv má jednoduché možnosti vstupů a tím urychluje zpracování dokladů, které je třeba k rychlejšímu ekonomickému přehledu nad firmou. 

Co Archiv umí, tak můžete zhlédnout v tomto videu 

17, 2016

NetSuite

Účtujeme pro jednoho z našich partnerů v nadnárodním systému NetSuite. Počet účetních kanceláři, které tento systém používají v ČR, se dá počítat na prstech jedné ruky. A to byste klidně mohli být i po úraze, asi bez tří prstů :-)

76, 2016

Parkování

Máme vyřešeno parkování...

Pro naše klienty a nás, jsme upravili parkování přímo před kanceláří. Nyní jsme ještě dostupnější.