221, 2016

2. Poctivost

Stačí jediná špatná recenze zákazníka na internetu, která boří důvěryhodnost firmy. Klíčem k  získání důvěry je poctivé chování celé firmy, která se nesnaží zákazníka ždímat. A co je důležité, toto důvěryhodné chování musí být dlouhodobé, trvalé. 

Základní pravidla 

• Ukažte, že vám jde o víc než jen o zisk. 

• Vždy jednejte v zájmu zákazníka. 

• Dělejte, co jste slíbili, že uděláte.

Zdroj: KPMG

151, 2016

Šest pilířů dokonalé zákaznické zkušenosti - 1. PERSONALIZACE

Personalizace znamená porozumění specifickým potřebám určitého zákazníka. Klíčem je vytváření emočního, osobního vztahu. K tomu je nutná znalost osobních přání a preferencí zákazníka a přehled posledních interakcí, které s firmou měl. 

Základní pravidla: 

• Dejte najevo, že víte, čím je právě tento zákazník jedinečný. 

• Oslovení jménem je základ. 

• Ukažte, že si pamatujete na minulé setkání, větou typu: „Minule jste říkal, že…“

Zdroj: KPMG

2212, 2015

Zákon o obchodních korporacích

Ten kdo má firmu založenou před 1.1.2014 je nucen do konce roku 2015 svolat valnou hromadu a změnit společenskou smlouvu /ztotožnění se ZOK/, pokud jste tak již v průběhu těchto dvou let neučinili.

Povinné náležitosti společenských smluv stanoví nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) poněkud odlišně než dřívější obchodní zákoník. Zároveň v § 777 ZOK stanoví, že všechny dříve založené společnosti jsou povinny uvést své společenské smlouvy do souladu s těmito novými náležitostmi, a pokud tak neučiní, může je soud nechat zrušit.

1711, 2015

Důvěřuj, ale prověřuj!

Toto heslo všichni známe, ale občas na něj zapomínáme.

Proč o něm mluvím? Jde o podvody ve firmách. Víte jak se ně přichází? Čtvrtinu podvodů ohlásí kolegové a jen 13% se odhalí kontrolními mechanizmy.

Jaká škoda vzniká? Je to mezi 50 - 200.000 dolary, nejčastěji se jedná o zpronevěru majetku, doba trvání je 1- 5 roků a 91% podvodníků má komplice.

Není na čase udělat dobré kontrolní mechanizmy a mít externí firmu, která má nadhled zvenčí?

Zdroj KPMG