Aktuality

Daně v roce 2024 / Taxes in 2024 / Steuern im Jahr 2024

Připravili jsme pro vás ochutnávku novinek, se kterými se budeme muset v roce 2024 vypořádat. Vláda připravuje celou řadu změn v oblasti účetnictví a daní ve snaze naplnit státní pokladnu. Vrhá se dokonce na zaměstnanecké benefity, které se doposud zdály nedotknutelné. Diskutuje o tom, co zdanit a co ne, a například i o tom, do […]

...
Controlling

Dokončili jsme controlling Každý den všichni naši lidé vidí, jaký je stav účetních jednotek… Vedoucí vidí data agregovaně, účetní vidí své firmy, o které se starají a tak se nemůže stát, že někde bude účetnictví v nepořádku. Máme toto postavené na Power Bi a tak i naši klienti, pokud mají licenci, zde mohou mít online […]

...

S účinností od 1.2.2023 vstoupil v platnost zákon o slevě na pojistném zabezpečení. Musí být splněny následující podmínky: Se zaměstnancem musí být sjednán kratší úvazek v rozsahu nejméně 8 hod maximálně 30 hod týdně. Pokud vykonává zaměstnanec u zaměstnavatele více pracovních poměrů, lze slevu uplatnit pouze na jeden z nich (i kdyby podmínku zkráceného úvazku splnily oba). Tato podmínka neplatní...

V případě DPP i nadále platí, že lze u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za rok a odměna do výše 10 tis. Kč je osvobozena od placení sociálního a zdravotního pojištění. To ale také znamená, že zaměstnanec není pojištěn, a proto se tento druh dohody hodí pro osoby, za které odvádí pojistné stát, např. studenti, […]

...

Také bychom rádi připomněli několik pravidel, na které je třeba pamatovat při odměňování zaměstnanců. Za stejnou práci přísluší všem zaměstnancům stejná mzda. Zaměstnavatel musí jasně přihlédnout ke složitosti a namáhavosti vykonávané práce. Minimální mzda je nejnižší možná odměna za odvedenou práci v pracovněprávním vztahu (pro rok 2023 je to 17 300 Kč) Minimální zaručená mzda je […]

...

Médii proběhla informace, že jsou od ledna 2023 zrušeny vstupní lékařské prohlídky. Upozorňujeme, že tato informace je mylná. I nadále platí, že vstupní lékařská prohlídka se musí uskutečnit před vznikem pracovního poměru, tedy před nástupem zaměstnance do zaměstnání. Prováděcí vyhláška platná od 1.1.2023 se týká pouze periodických lékařských prohlídek, kdy u zaměstnanců zařazených v kategorii 1 […]

...

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem našim zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům šťastný rok 2023!

...
Snížení přidanění

Snížení přidanění vstupní ceny nízkoemisního vozidla při použití automobilu pro služební i soukromé účely Dle Novely zákona o daních z příjmů snižuje z 1% na 0,5% vstupní ceny vozidla za každý kalendářní měsíc takzvané přidanění při využití vozidla k služebním i soukromým účelům u nízkoemisních vozidel. Nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 […]

...
pokuta

Fyzické osoby mají podle par. 38 zákona o dani z příjmu povinnost oznamovat příjmy osvobozené od daně z příjmu, pokud přesahují hranici 5 milionů korun. Taková povinnost může nastat například při úplatném převodu podílu v obchodní korporaci, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, protože doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem přesahuje […]

...
cestovni nahrady

V letošním roce byla již dvakrát novelizována vyhláška 511/2021 Sb. o cestovních náhradách. V obou případech se změnila vyhlášková cena pohonných hmot. Od 20.8.2022 se pro účely cestovních náhrad zvyšuje cena benzinu 98 oktanů na 51,40 Kč/l. U benzínu 95 oktanů zůstává v platnosti cena zvýšená od 14.5.2022 na 44,50 Kč/l a u nafty 47,10 Kč/l. U […]

...

Nejnovější články

Udělejte první krok a ozvěte se

Napište nám

info@jaspar.cz

Zavolejte

605 202 525