Jasparovský daňový zpravodaj 10/2021

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 11. 10. 2021
0

ZMĚNY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY V OBLASTI ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ OD 1.10.2021 (PŮVODNĚ OD 1.7.2021)

Od 1. července 2021 došlo k významným změnám v oblasti DPH u přeshraničního prodeje  zboží na dálku (e-shop) zákazníkům v EU nebo provozují elektronická rozhraní (digitální platformy), tak při dovozu ze třetích zemí. Místem zdanění je stát příjemce, což vede k mnohočetným registracím k DPH. Alternativou je registrace v režimu OSS (režim jednoho správního místa), a odvádí pak DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU. Osoby, které jsou v současnosti registrovány v rámci režimu MOSS nemusí podávat novou žádost, ale jejich registrace a přístupy do aplikace byly automaticky k 1.7.2021 převedeny.

Správcem daně pro OSS je FÚ pro Jihomoravský kraj – územní pracoviště Brno I, pro plnění jiných daňových povinností (včetně tuzemské DPH) zůstává správce daně příslušného plátce nezměněný.

Do aplikace může mít přístup statutární orgán, osoba jednající na základě pověření (zaměstnanec) nebo zmocněnec na základě plné moci.

Prodej zboží konečným spotřebitelům (dále také jako B2C) na dálku (přes internet) bude obecně daněn v zemi spotřebitele. Ruší se limity jednotlivých států pro zasílání zboží. Výjimku budou mít jen malé podniky usazené v jednom členském státě EU, které nepřekročí prahovou hodnotou 10 000EUR. Tato hodnota zahrnuje nejen prodej zboží na dálku, ale i poskytování služeb v rámci EU osobám nepovinným k dani. Takové společnosti mohou využít zjednodušení a prodej zboží danit ve státě odeslání.

 

1.1.2022 NABYDE ÚČINNOSTI NOVELA EXEKUČNÍHO A OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

Zákon mimo jiné ukončí řadu marně vedených exekucí, počítá se zavedením šestileté lhůty, po jejímž uplynutí by bezvýsledně vedená exekuce skončila. Věřitel ji potom může ještě dvakrát prodloužit, vždy o tři roky.

 

PAUŠÁLNÍ DAŇ V ROCE 2022

Ministerstvo financí upřesnilo výši paušální daně pro příští rok 2022. V celkové částce 5 994Kč měsíčně je zahrnuto minimální sociální pojistné 3 267Kč, minimální zdravotní pojistné 2 627Kč a daň z příjmů ve výši 100Kč.

 

Užívejte si babí léto a krásy podzimu 

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *