Nabytí účinnosti novely zákona č. 368/2016 sb. K zákonu č. 253/2008 sb.

AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, PERSONALISTIKA / 28. 11. 2018
0

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám připomenout, že v souvislosti se čtvrtou AML směrnicí (4th Anti-money laundering EU Directive) byla přijata novela č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Změny zavedené touto novelou se promítly mj. také v zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to k 1. lednu 2018.

Na základě této novely tak nyní rejstříkový soud vede neveřejnou evidenci skutečných majitelů. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Pro úplnost uvádíme, že zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou i poté osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona.

Informace k této povinnosti, včetně formuláře k podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů, naleznete na www stránkách: https://issm.justice.cz/

Závěrem si dovoluji uvést, že zákon o veřejných rejstřících nestanovuje žádné sankce při nesplnění povinnosti k zápisu do evidence. Lze však předpokládat, že situace se bude vyvíjet a jeví se vhodné tuto povinnost splnit. Například z důvodu, že nesplnění této povinnosti by mohlo vést ke zvýšení rizika kontrol prováděných v souvislosti se zák. č. 253/2008 Sb., a zejména proto, že by mohlo být vykládáno i jako rozpor s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle kterého – při nedoložení údajů o skutečném vlastníkovi – by mohly dojít k automatickému vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

S pozdravem,
Martin Jaspar
jednatel společnosti JASPAR s.r.o.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *