Projekt

Optimalizace a virtualizace systému pro zpracování mezd

Optimalizace a virtualizace systému pro zpracování mezd a uživatelských požadavků s využitím datově analytických prvků 31.2.0/0.0/0.0/22_015/0005706 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je digitální transformace firmy cestou zvýšení automatizace procesů a tím snížení podílu manuálního zpracovávání dat, zefektivnit a zpřehlednit tok informací mezi klientem a firmou a zajistit analýzu dat prostřednictvím portálového řešení postaveného na platformě Dynamics 365. Rozšíření stávajícího informačního systému o nové moduly zvýší funkcionalitu systému.

Financováno EU