Prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 7. 9. 2022
0

Fyzické osoby mají podle par. 38 zákona o dani z příjmu povinnost oznamovat příjmy osvobozené od daně z příjmu, pokud přesahují hranici 5 milionů korun.

Taková povinnost může nastat například při úplatném převodu podílu v obchodní korporaci, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, protože doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem přesahuje 5 let.

Osvobozeným plněním může být darování nemovitosti v hodnotě přesahující uvedenou hranici nebo nabytí nemovitosti v dědickém řízení.

Termín pro oznámení této skutečnosti finančnímu úřadu je shodný s termínem pro podání daňového přiznání za rok, ve kterém k osvobozenému příjmu došlo.

Finanční úřady za porušení této povinnosti vyměřují poměrně vysoké sankce. Za opožděné podání je vyměřena pokuta ve výši 0,1 % osvobozeného příjmu. Pokud je ale oznámení provedeno až na základě výzvy finančního úřadu, je výše zákonné pokuty 10 % osvobozeného příjmu (15 % pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě).

Generální finanční ředitelství vydalo 2.8.2022 pokyn č. D-56, který upravuje možnost požádat o prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.

Podmínky:

  • Poplatník neporušuje daňové a účetní předpisy
  • Sám se zpožděním podá oznámení
  • Musí tak být učiněno do 150 dnů od lhůty pro podání přiznání

 

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *