Silniční daň

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 9. 12. 2021
0

Daňové přiznání k silniční dani

k dani silniční se podává nejpozději do 31.1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Ve stejném termínu je splatný i doplatek daně.

Pokud poplatník neměl ve zdaňovacím období žádná vozidla, která by byla předmětem daně silniční a nevznikla mu tak daňová povinnost, nepodává daňové přiznání. To však neplatí pokud uplatňuje osvobození od daně dle §3 písm.c) až h) ZDS.

Zároveň upozorňujeme, že povinnost registrace k dani silniční poplatníkovi vzniká nejpozději k datu 1. zálohy, kterou má povinnost platit (termíny: 15. dubna,15.července,15.října a 15. prosince).

Předmětem daně silniční

  • Jsou registrována v České republice
  • Jsou provozována v České republice
  • Jsou používaná poplatníkem daně z příjmu právnických osob (výjimkou jsou veřejně prospěšní poplatníci, pokud jejich příjmy z používání motorového vozidla nejsou předmětem daně z příjmu) nebo poplatníkem daně z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti

Předmětem daně silniční

jsou vždy nákladní automobily a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice. Z placení daně se lze v tomto případě vyvázat vložením těchto nákladních automobilů či přípojných vozidel do tzv. depozita.

Poplatníkem daně silniční

je nejčastěji ten, kdo je zapsán jako provozovatel v technickém průkazu vozidla nebo zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití vozidla (pokud silniční daň již nevypořádal provozovatel vozidla).

Základem daně silniční je:

  • Zdvihový objem motoru v cmᶾ u osobních automobilů s výjimkou automobilů na elektrický pohon
  • Součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů
  • Největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel

Sazba daně silniční

se u osobních automobilů pohybuje od 1 200Kč do 4 200Kč, zatímco u návěsů a ostatních vozidel se pohybuje od 1 800Kč do 37 800Kč. Pokud je poplatníkem zaměstnavatel může využít sazbu 25Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro něj výhodnější.

V zákoně o silniční dani lze najít několik ustanovení, které umožňují v jasně specifikovaných případech daň snížit (např. viz §6 ZSD) nebo od daně zcela osvobodit (viz §3 ZSD) či využít slevy (viz §12).

 

 

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *