Koronavirus – zákoník práce
PERSONALISTIKA / 16. 3. 2020
Vážení klienti, dovolujeme si Vám nabídnout informace, které Vám mohou pomoci při řešení nastalé situace. Nejprve připomínáme obecná ustanovení: Zaměstnavatel je dle § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k přecházení rizikům. Každý zaměstnanec má potom dle § 106 odst....