Silniční daň
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 9. 12. 2021
Daňové přiznání k silniční dani k dani silniční se podává nejpozději do 31.1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Ve stejném termínu je splatný i doplatek daně. Pokud poplatník neměl ve zdaňovacím období žádná vozidla, která by byla předmětem daně silniční a nevznikla mu tak daňová povinnost, nepodává daňové přiznání. To však neplatí pokud uplatňuje...