Zákon o slevě na pojistném zabezpečení

AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 15. 2. 2023
0

S účinností od 1.2.2023 vstoupil v platnost zákon o slevě na pojistném zabezpečení.

Musí být splněny následující podmínky:

 • Se zaměstnancem musí být sjednán kratší úvazek v rozsahu nejméně 8 hod maximálně 30 hod týdně. Pokud vykonává zaměstnanec u zaměstnavatele více pracovních poměrů, lze slevu uplatnit pouze na jeden z nich (i kdyby podmínku zkráceného úvazku splnily oba). Tato podmínka neplatní pro zaměstnance ve věku do 21 let.
 • Slevu lze uplatit pouze na pracovní smlouvy nikoli na dohody.
 • Podmínka musí být splněna v rámci celého kalendářního měsíce.
 • Slevu na pojistném může zaměstnavatel uplatnit pouze v případě, že záměr sdělil České správě sociálního zabezpečení formou elektronického oznámení. Oznámení lze zaslat nejdříve měsíc předem, ale ne dříve, než bylo odesláno oznámení o nástupu daného zaměstnance do zaměstnání. Nejpozději v den, na který má zaměstnavatel stanoven výplatní termín mezd ale ne později, než dodne následujícího měsíce, za který je pojistné odváděno.

Pokud jsou např. mzdy vypláceny 10tého, je nejzazším termínem pro odeslání oznámení 10tého. Pokud by zaměstnavatel svůj záměr oznámil později, nebude možné slevu uplatnit.

Pokud by byl výplatní termín stanoven na 25tého, je třeba záměr oznámit nejpozději 20tého.

Na koho lze slevu uplatnit:

 • Osoba starší 55 let – není třeba ničím dokládat. Podmínka musí být splněna po celý kalendářní měsíc, tj. pokud zaměstnanec dosáhne uvedený věk např. 10.5., slevu lze uplatnit nejdříve za měsíc červen.
 • Osoby pečující o dítě ve věku do 10ti let. Slevu mohou uplatnit oba rodiče, pokud oba pracují na kratší úvazek. Dokládá se rodným listem dítěte. Podmínka musí být opět splněna po celý měsíc. Tj. když dítě dovrší např. v březnu 10 let, za březen už slevu uplatnit nelze.

Může nastat situace, kdy má zaměstnanec dva kratší pracovní poměry u různých zaměstnavatelů. Slevu v takovém případě může uplatnit ten zaměstnavatel, který svůj záměr oznámí dříve.

 • Osoby pečující o osobu blízkou – dokládá se potvrzením úřadu práce o tom, že je zaměstnanec veden v seznamu pečujících osob. Potvrzení nesmí být starší než 1 měsíc.
 • Studenti, kteří se připravují na budoucí povolání v prezenční formě studia. Doloží se potvrzením o studiu.
 • Uchazeči o zaměstnání, kteří prošli rekvalifikačním kurzem na úřadu práce. Slevu lze uplatnit po dobu dvanácti měsíců od začátku rekvalifikačního kurzu. Tj. pokud by například zaměstnanec prošel rekvalifikačním kurzem, na který nastoupil v červenci 2022 a do zaměstnání nastoupí např. v březnu 2023, slevu lze uplatnit za březen až červen 2023. Dokládá se potvrzením o absolvovaném kurzu, které vydá úřad práce.
 • Osoby invalidní v jednom ze stupňů invalidity nebo osoby zdravotně znevýhodněné. Dokládá se potvrzením o invaliditě, které vystaví správa sociálního zabezpečení.

Pozor na chráněné dílny! Na osoby, na které si zaměstnavatel uplatňuje příspěvek ÚP v rámci chráněné dílny, nelze uplatnit slevu na pojistném.

 • Osoby mladší 21 let – není třeba ničím dokládat. Opět platí pravidlo, že slevu lze uplatnit naposledy v měsíci, kdy je podmínka věku splněna po celý měsíc. Tato jediná kategorie není podmíněna zkráceným úvazkem.

Sleva na pojistném nenáleží pokud:

 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ve všech zaměstnáních vykonávaných v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele překročí 1,5násobek průměrné mzdy, 60 486 Kč (462,726 Kč/hod) v roce 2023. Tuto podmínku testujeme v rámci každého měsíce. Tzn. v měsících, kdy zaměstnanec překročí uvedený příjem (např. díky vyplacené odměně) slevu uplatnit nelze. Naopak lze slevu uplatnit v měsících, kdy podmínka splněna je.
 • Odpracovaná doba zaměstnance ve všech zaměstnáních vykonávaných v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele, např. díky přesčasům, překročí v daném měsíci maximální povolený počet hodin 30 hodin týdně (v přepočtu na fond pracovní doby na daný měsíc).

V praxi budou jistě nastávat situace, kdy zaměstnanec s kratší pracovní dobou překročí maximální povolený limit. Za odpracovanou dobu se totiž považují také:

 • Osobní překážky v práci s náhradou mzdy (návštěva lékaře, volno z důvodu darování krve…)
 • Náhradní volno za práci přesčas
 • Svátek, i když zaměstnanec nepracuje, počítá do odpracované doby
 • Dovolená, a to i dovolená proplácená při skončení pracovního poměru
 • Naopak neplacené volno se do odpracované doby nezapočítává

Povinností zaměstnavatele je vést evidenci zaměstnanců, na které bude sleva uplatňována (např. v Excelu) pro účely kontroly České správy sociálního zabezpečení. Tato evidence bude obsahovat:

 • Jméno a příjemní zaměstnance, RČ
 • Den, od kterého má zaměstnavatel záměr slevu uplatňovat
 • Důvod uplatnění slevy
 • Rozsah kratší pracovní doby
 • Věk dítěte podle rodného listu
 • Doklad, který zakládá nárok na slevu
 • Den, za který byla sleva naposledy uplatněna

 

Zaměstnavatel má také povinnost písemně oznámit zaměstnanci záměr, že na něj bude uplatňovat slevu před prvním dnem uplatnění této slevy, a to včetně důvodu pro uplatnění slevy. Zaměstnanec má povinnost neprodleně oznámit případné změny, které by měly na uplatnění slevy vliv.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *