Změny a povinnosti roku 2023 pro mzdy

PERSONALISTIKA / 12. 1. 2023
0

Jak jsme zvyklí, začátek roku vždy přináší celou řadu změn a povinností pro mzdy, na které je třeba pamatovat. Dovolujeme si stručně shrnout, na co si dát pozor.

Minimální mzda:

Od 1.1.2023 se zvyšuje minimální mzda o 1100 Kč. Nejnižší hodinová mzda je 103,80 Kč. Měsíční mzda na plný úvazek tak musí činit minimálně 17300 Kč.

Stejně jako minimální mzda, zvyšuje se i minimální zaručená mzda, tentokrát pouze pro zaměstnance, kteří jsou dle profesí zařazeni do první a poslední skupiny. Pro přehlednost přikládáme tabulku MPSV ČR.

mzdy payroll

Obecná kategorizace pro stanovení zaručené mzdy je uvedena v Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Doporučujeme: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567

Často se nás ptáte, zda se do minimální mzdy započítávají příplatky za práci přesčas, nebo příplatky za soboty, neděle nebo svátky. Odpověď zní ne. Základní hrubá mzda bez příplatků musí být vyšší nebo stejná, jako odměna za práci dle zařazení do příslušné skupiny.

Také jsme zaznamenali dotazy, zda není v rozporu s nařízením, když zaměstnancům stanovíte mzdu ve dvou složkách. Pevnou základní složku a nenárokovou složku (odměnu) a teprve součet obou částek odpovídá zařazení do příslušné skupiny. Odpověď: Rozhodující je výše mzdy, která je zaměstnancům měsíčně skutečně vyplácena. Takto stanovená mzda tedy nemusí znamenat porušení zákona, ale v případě, že by ji obdržel inspektorát práce, určitě by byla podnětem ke kontrole.

 

Prohlášení poplatníka

V průběhu ledna je třeba podepsat se zaměstnanci Prohlášení poplatníka na rok 2023. Formulář zůstává stejný jako v minulém roce.

Při podpisu Prohlášení doporučujeme ověřit u zaměstnance, že jej už nepodepsal jinde. Zejména u dohod buďte obezřetní.

Podpis Prohlášení zakládá zaměstnanci nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč měsíčně. Nárok na ostatní slevy (sleva na studenta, na invaliditu, na děti) je třeba doložit příslušnými doklady.

Ptáte se na slevu na děti při střídavé péči. Většinou se rodiče dohodnou a „rozdělí“ si děti tak, že každý z nich uplatňuje slevu alespoň na jedno z nich. V takovém případě má při dvou dětech každý z rodičů nárok na slevu na 1. dítě (1267 Kč). Výhodnější je, aby si každý z nich uplatnil po polovinu roku slevu na obě děti současně. Tím získá slevu na 1. dítě a 2. dítě (1860 Kč) a výsledný daňový bonus je pro každého z rodičů vyšší o 3558 Kč.

 

Roční zúčtování záloh na dani

Nejpozději do 15.2.2023 mají zaměstnanci možnost požádat zaměstnavatele o zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022. Zaměstnavatel má povinnost zúčtování vyhotovit.

Zaměstnavatel zodpovídá za správnost vyhotovených zúčtování. V případě, že by mzdová účtárna měla pochybnosti o nároku na slevy doporučujeme, aby si zaměstnanec zpracoval daňové přiznání a tím přesunul zodpovědnost ze zaměstnavatele na státní správu, která má více prostředků pro zjištění potřebných skutečností.

Nejčastější slevy, které lze uplatnit v ročním zúčtování: Sleva na děti, dary, úroky z hypotéky, penzijní pojištění, soukromé životní pojištění, školkovné, sleva na manželku/manžela.

Pro daňové účely se manželkou/manželem rozumí také registrovaná/ý partnerka/partner. Pro získání slevy platí podmínka, že roční příjem nesmí přesáhnout 68000 Kč. Do příjmu se nepočítá rodičovský příspěvek, naopak se do příjmu započte peněžitá pomoc v mateřství, případně jiné ostatní příjmy jako například příjem z dědictví, dary apod.

 

Novinky roku 2023 v kostce:

  • Hranice rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění se pro rok 2023 zvyšuje z 3500 Kč na 4000 Kč. Zaměstnanci, kteří mají sjednané příjmy pod touto hranicí, se nebudou účastnit nemocenského a tím ani důchodového pojištění.
  • Hranice 4000 Kč se zvyšuje také pro smlouvy o výkonu funkce jednatele. Z příjmů pod touto hranicí se neodvádí sociální pojištění. Zdravotní pojištění se platí od 1 Kč.
  • 2.2023 vstoupí v platnost novela, která zakládá slevu 5 % na pojistném u tzv. zranitelných skupin zaměstnanců (starších než 55 let a mladších než 21 let, rodiče malých dětí apod.) při splnění stanovených podmínek, např. při zkráceném pracovním úvazku.
  • Od nového roku platí zákaz výpovědi pro zaměstnance na otcovské dovolené. Po návratu mají nárok na zařazení na původní pracovní pozici a pracoviště, nárok na čerpání dovolené apod.
  • Zvyšuje se zahraniční stravné, které je zaměstnavatel povinen vyplácet při služební cestě.
  • Skočila povinnost pracovněprávních prohlídek u nerizikových skupin zaměstnanců.
  • Milostivé léto bude možné využít v období od 1.7. do 30.11.2023.

 

 

 

 

 

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *