Změny v legislativě chystané pro rok 2019

AKTUALITY, PERSONALISTIKA, PRÁCE S DOKLADY / 13. 12. 2018
0

Nabízíme Vám přehled změn chystaných pro rok 2019:

1. Zálohy v roce 2019:

V roce 2019 bude průměrná mzda ve výši 32 699Kč (vypočteno základ 30156Kč * koeficient 1,0843Kč) Tato částka tedy ve srovnání s rokem 2018 narostla o 2720Kč.

Sociální pojištění:

Rozhodný příjem se zvyšuje na částku 3000Kč, jde o nový limit tzv. zaměstnání malého rozsahu. Z toho vyplívá, že sociální pojištění se nebude odvádět při výši měsíčního příjmu do 2999Kč.

Rok20182019
Maximální vyměřovací základ1.438.992Kč1.569.552Kč
Minimální roční vyměřovací
základ HČ (hlavní činnost)
89.940Kč98.100Kč
Minimální roční vyměřovací
základ VČ (vedlejší činnost)
35.976Kč39.240Kč
Minimální měsíční vyměřovací
základ HČ
7.495Kč 8.175Kč
Minimální měsíční vyměřovací
základ VČ
2.998Kč 3.270Kč
Minimální měsíční záloha HČ2.189Kč 2.388Kč
Minimální měsíční záloha VČ876Kč 955Kč
Rozhodná částka pro VČ71.950Kč 78.478 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ5.000Kč6.000Kč
Minimální nemocenské115Kč 138Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění *2.500Kč 3.000Kč

Zdravotní pojištění:

Navýšení minimálního základu pro odvod ZP a to v rozmezí 800 Kč – 1500 Kč.

Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zveřejněna ve Sbírce zákonů č. 297/2017Sb, stanovuje pro 2019 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7540 Kč (pojistné z této částky je 1018 Kč), s účinností od 1. 1. 2020 vyměřovací základ platby pojistného státem ve výši 7903 Kč (pojistné z této částky bude 1067 Kč.

Dalším plánem je zvýšení limitu pro odvod pojistného u dohod o provedení práce, zvažovanou částkou je 11 500 Kč.

Rok20182019
Minimální vyměřovací základ 14.990Kč16.349,50Kč
Minimální měsíční záloha 2.024Kč 2.208Kč
Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/zalohy-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-pro-rok-2019

2. Náhrada mzdy 2019

Díky redukčním hranicím se bude tato náhrada, poskytována jak zaměstnavatelem, tak od ČSSZ, zvyšovat.V současné době podle § 192 zákoníku práce platí poskytování v době prvních 14ti kalendářních dnů nemoci a od 15.tého dne je zaměstnanec zabezpečen prostřednictvím ČSSZ. Průměrný výdělek je upravován prostřednictvím redukčních hranic, které stanovuje § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. V roce 2019 budou vycházet z vyměřovacího základu roku 2017.

Redukční hranice PrvníDruháTřetí
Rok 2018175,00Kč 262,33Kč 524,20Kč
Rok 2019190,75Kč 286,13Kč572,25Kč
Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanovuje stejně jako výdělek pro pracovněprávní účely, tedy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Neodpracuje-li zaměstnanec alespoň 21dnů, používá se výdělek pravděpodobný a to v souladu s § 356 zákoníku práce.Postup výpočtu redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:

První RH: 1 090 × 0,175 = 190,75 Kč

Druhá RH: 1 635 × 0,175 = 286,125 Kč

Třetí RH: 3 270 × 0,175 = 572,25 Kč

1. redukční hranice: 190,75 × 0,9 = 171,675 Kč

2. redukční hranice: (286,13 – 190,75) × 0,6 = 95,38 × 0,6 = 57,228 Kč

3. redukční hranice: (572,25 – 286,13) × 0,3 = 286,12 × 0,3 = 85,836 Kč

Částka vyšší než 3. redukční hranice se nezohledňuje.

Maximální upravený redukovaný základ: 171,675 + 57,228 + 85,836 = 314,739 Kč.

Vypočte se hodinová náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se zaokrouhlí na haléře, až za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Ve srovnání s rokem 2018 si zaměstnanec polepší na náhradě mzdy o několik korun a zruší-li se karenční doba, polepší si mnohem více.

Zrušení třídenní karenční doby

Dnešní podoba náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti byla zavedena v roce 2009, je vyplácena v prvních 14ti dnech (od 4. zmeškané směny nebo 25. zameškané hodiny)

Prvním čtením prošla novela zákona, která by měla tuto karenční dobu zrušit od roku 2019. Důvod k tomu je to, že v těchto třech dnech zůstává zaměstnanec bez prostředků s tím, že povinnost odvádět pojistné mu přesto stále zůstává. Aby si zaměstnanci alespoň nějak pomohli, vybírají si na krátkodobé nemoci řádnou dovolenou, což nejčastěji používají ti, kteří podléhají minimální mzdě (ve 2018 hodinově 73,20Kč)

Pro zaměstnavatele tento krok může znamenat nárůst nákladů v podobě navýšení výplat náhrad mezd, což už nyní někteří zaměstnavatelé řeší nabídkou sick days, možností práce z domu, je-li tomu pracovní náplň odpovídající.

Zdroj:https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-mzdy-v-roce-2019-vzroste-od-ledna-mozna-od-cervence/

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/klady-a-zapory-zruseni-karencni-doby-zmena-se-dotkne-i-osvc/

3.Od 1. 1. 2019 změny v placení pojistného na sociální pojištění OSVČ:

Pojistné na nemocenské pojištění:

Od ledna 2019 se zvýší minimální měsíční základ pro výpočet pojistného na 6 000 Kč, minimální pojistné na NP za leden 2019 a následující měsíce bude 138 Kč namísto 115 Kč

  • -Zálohy jsou splatné od 1. do posledního dne daného měsíce: příklad – pojistné za březen je tak splatné od 1. do 31. března.
  • -Zálohy za prosinec 2018 se platí v termínu od 1. ledna do 21. ledna 2019 v částce 115 Kč
  • -Zálohy za leden 2019 se platí v lednu v termínu od 1. ledna do 31. ledna 2019 v částce 138 Kč

Za kalendářní měsíc, v němž se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, je pojistné na NP splatné ode dne přihlášení do konce následujícího měsíce: příklad – přihlášení od 5. dubna; pojistné za duben musí být zaplaceno od 5. dubna do 31.května, jinak nemocenské pojištění dnem 5. dubna nevznikne – nebylo-li pojistné zaplaceno v dubnu, v květnu by mělo být uhrazeno pojistné jak za duben, tak za květen ve výši alespoň 2 x 138 Kč, celkem tedy 276 Kč.

Důchodové pojištění:

Záloha je splatná od 1. do posledního dne daného měsíce: příklad – záloha za leden je splatná od 1. do 31.ledna.

Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ zahájila činnost, je záloha splatná ode dne zahájení činnosti do konce následujícího měsíce: příklad- zahájila-li činnost 10. března, záloha za březen je splatná od 10. března do 30. dubna; bude-li záloha za březen uhrazena po 30. dubnu, je dluh na záloze za období od 1. května penalizován.

Za prosinec 2018 nevzniká povinnost zaplatit zálohu, všechny částky, které budou zaplacené v lednu 2019 jako zálohy se budou považovat za zálohu na měsíc leden 2019. Za rok 2018 bude za 11 měsíců započteno 11 plateb záloh na pojistné, které se budou na přehledu za tento rok zúčtovávat s pojistným. Zálohu za prosinec může OSVČ zaplatit dobrovolně, a to po 20. prosinci 2018.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/34458

4. Zvýšení důchodů:

důchody starobní, invalidní, vdovské a sirotčí, které byly přiznány před 1. lednem 2019, se navýší takto:

a) základní výměra důchodu se zvýší o 570 Kč měsíčně

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje

Novelou zákona o důchodovém pojištění s číslem 191/2018 Sb., se od roku 2019 zvyšují o 1000 Kč důchody důchodcům, kteří před rokem 2019 dovršili věk 85 let. První splátka bude splatná od ledna 2019.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/zalohy-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-pro-rok-2019/

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *