Co pro vás znamenají nedaňové náklady

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 4. 4. 2024
0

Naši současní i potenciální klienti, právnické osoby nebo OSVČ účtující také podvojně, se nás v souvislosti s přiznáním k dani z příjmu ptají na to, co přesně pro ně znamenají nedaňové náklady. Jak jim ovlivní daňové přiznání, a hlavně výši daňové povinnosti.

Nedaňové náklady definuje Zákon o dani z příjmů. Jde o náklady, které nemůžeme považovat za daňově účinné, tedy přímo neslouží k dosažení nebo udržení příjmů.

Mezi typické příklady nedaňových nákladů podle českého práva patří:

  1. Úroky z prodlení a pokuty zaplacené státním institucím (např. pokuty od finančního úřadu).
  2. Dary a příspěvky, které nepřesahují stanovené limity nebo nejsou určeny příjemcům, kteří jsou k tomu zákonně oprávněni.
  3. Reprezentační náklady nad stanovený limit.
  4. Odpisy dlouhodobého majetku, které překračují limity stanovené daňovými zákony (např. pokud se používají rychlejší odpisové sazby, než jaké jsou povoleny).
  5. Náklady na osobní automobily nad stanovený limit. Například pokud výdaje na provoz vozidla přesahují určitou částku nebo pokud vozidlo není využíváno výhradně pro podnikání.
  6. Některé druhy rezerv vytvořené v účetnictví, které nejsou akceptovány pro daňové účely.

Tyto náklady nám ovlivňují účetní hospodářský výsledek. Platíme je na základě přijatých faktur nebo paragonů převodem, platební kartou nebo hotově. V účetnictví k nim musí být doklady jako podklad pro výdej peněz.

Ale z hlediska daně se tyto náklady přičtou k daňovému zisku nebo nám sníží daňovou ztrátu. Je tedy zapotřebí si uvědomit, že z nich „zaplatíme daň z příjmů“.

Zda náklad přímo slouží k dosažení a udržení příjmů, je někdy těžké posoudit a mnohdy se jedná o slovíčkaření. Vaše účetní nebo daňový poradce případnou uznatelnost nebo neuznatelnost jistě spolehlivě posoudí. Proto doporučujeme si výši daňově neuznatelných nákladů pravidelně kontrolovat a konzultovat je s vaší účetní či daňovým poradcem. Je dost možné, že mezi nimi najdete zbytné náklady, kterým se lze vyhnout a zbytečně si tak nesnižovat výsledky hospodaření.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *