Personalistika

1.10.2023 byla schválena novela Zákoníku práce. Pozor, přináší významné změny!
PERSONALISTIKA / 9. 11. 2023
1. oblast změn: dohody o provedení práce Řada změn se týká dohod o provedení práce. Už od 1.10.2023 mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nárok na proplacení příplatků za práci v den pracovního klidu a práci ve svátek. Hranice 10 000 Kč, od které se z dohod odvádí sociální a zdravotní pojištění zůstává...
Zákon o slevě na pojistném zabezpečení
AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 15. 2. 2023
S účinností od 1.2.2023 vstoupil v platnost zákon o slevě na pojistném zabezpečení. Musí být splněny následující podmínky: Se zaměstnancem musí být sjednán kratší úvazek v rozsahu nejméně 8 hod maximálně 30 hod týdně. Pokud vykonává zaměstnanec u zaměstnavatele více pracovních poměrů, lze slevu uplatnit pouze na jeden z nich (i kdyby podmínku zkráceného úvazku splnily oba). Tato podmínka neplatní...
Dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ)
AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 15. 2. 2023
V případě DPP i nadále platí, že lze u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za rok a odměna do výše 10 tis. Kč je osvobozena od placení sociálního a zdravotního pojištění. To ale také znamená, že zaměstnanec není pojištěn, a proto se tento druh dohody hodí pro osoby, za které odvádí pojistné stát, např. studenti,...
Odměňování zaměstnanců
AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 15. 2. 2023
Také bychom rádi připomněli několik pravidel, na které je třeba pamatovat při odměňování zaměstnanců. Za stejnou práci přísluší všem zaměstnancům stejná mzda. Zaměstnavatel musí jasně přihlédnout ke složitosti a namáhavosti vykonávané práce. Minimální mzda je nejnižší možná odměna za odvedenou práci v pracovněprávním vztahu (pro rok 2023 je to 17 300 Kč) Minimální zaručená mzda je...
Vstupní lékařské prohlídky
AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 15. 2. 2023
Médii proběhla informace, že jsou od ledna 2023 zrušeny vstupní lékařské prohlídky. Upozorňujeme, že tato informace je mylná. I nadále platí, že vstupní lékařská prohlídka se musí uskutečnit před vznikem pracovního poměru, tedy před nástupem zaměstnance do zaměstnání. Prováděcí vyhláška platná od 1.1.2023 se týká pouze periodických lékařských prohlídek, kdy u zaměstnanců zařazených v kategorii 1...
Změny a povinnosti roku 2023 pro mzdy
PERSONALISTIKA / 12. 1. 2023
Jak jsme zvyklí, začátek roku vždy přináší celou řadu změn a povinností pro mzdy, na které je třeba pamatovat. Dovolujeme si stručně shrnout, na co si dát pozor. Minimální mzda: Od 1.1.2023 se zvyšuje minimální mzda o 1100 Kč. Nejnižší hodinová mzda je 103,80 Kč. Měsíční mzda na plný úvazek tak musí činit minimálně 17300...
Koronavirus – zákoník práce
PERSONALISTIKA / 16. 3. 2020
Vážení klienti, dovolujeme si Vám nabídnout informace, které Vám mohou pomoci při řešení nastalé situace. Nejprve připomínáme obecná ustanovení: Zaměstnavatel je dle § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k přecházení rizikům. Každý zaměstnanec má potom dle § 106 odst....
Změny v legislativě chystané pro rok 2019
AKTUALITY, PERSONALISTIKA, PRÁCE S DOKLADY / 13. 12. 2018
Nabízíme Vám přehled změn chystaných pro rok 2019: 1. Zálohy v roce 2019: V roce 2019 bude průměrná mzda ve výši 32 699Kč (vypočteno základ 30156Kč * koeficient 1,0843Kč) Tato částka tedy ve srovnání s rokem 2018 narostla o 2720Kč. Sociální pojištění: Rozhodný příjem se zvyšuje na částku 3000Kč, jde o nový limit tzv. zaměstnání malého rozsahu. Z toho vyplívá, že sociální pojištění se nebude odvádět...
Nabytí účinnosti novely zákona č. 368/2016 sb. K zákonu č. 253/2008 sb.
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, PERSONALISTIKA / 28. 11. 2018
Vážení klienti, dovolujeme si Vám připomenout, že v souvislosti se čtvrtou AML směrnicí (4th Anti-money laundering EU Directive) byla přijata novela č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Změny zavedené touto novelou se promítly mj. také v zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to k 1. lednu 2018. Na...
Reference
PERSONALISTIKA / 1. 9. 2018
Reference jsou asi pro každou firmu velice důležité a i pro tu naši účetní firmu, která hodně zasahuje do IT oblasti. Abyste dostali dobrou referenci a byli na trhu konkurenceschopní potřebujete několik věcí: kvalitní team, který je znaly, ochotný, přemýšlivý atd... Kvalitní a moderní technologie na kterých pracujete Příjemné pracovní prostředí pro Vás a Vaše klienty Vždy nabídnout něco na víc, být odlišný od konkurence... A To snad...