Změny v oblasti účetnictví a daní, které by nás mohly potkat v roce 2024

AKTUALITY / 14. 9. 2023
0

Připravili jsme pro vás ochutnávku novinek, se kterými se budeme muset v roce 2024 vypořádat.

Vláda připravuje celou řadu změn v oblasti účetnictví a daní ve snaze naplnit státní pokladnu. Vrhá se dokonce na zaměstnanecké benefity, které se doposud zdály nedotknutelné. Diskutuje o tom, co zdanit a co ne, a například i o tom, do jaké míry umožní, aby byla zaměstnancům vyplácena osvobozená plnění, jako je příspěvek na rodinnou rekreaci nebo kulturní či sportovní akce pro celou rodinu. V rámci diskusí o daňovém režimu vzniká v souvislosti s drobným občerstvením na pracovišti pojem „bagatelní plnění“. Naštěstí to vypadá, že pokud poskytneme zaměstnancům ovoce, sušenky nebo kávu, nebudeme jim je muset přidaňovat. 😊

Všichni také netrpělivě čekáme na konečné znění novely zákoníku práce, která má vstoupit v platnost v lednu 2024, především na novinky týkající se dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Ty budou mít na ekonomiky firem zásadní dopad. Zákoník práce obsahuje paragraf 74, který říká, že zaměstnavatel by měl svoji činnost zajišťovat zejména zaměstnanci na základě uzavřené pracovní smlouvy. A novela směřuje právě k tomuto cíli. Za vším však pochopitelně stojí Evropská unie a její směrnice o „transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU“, kterou jsme povinni naplnit. Čeho se tedy pravděpodobně dočkáme? Zaměstnanec pracující na základě dohody bude moct za určitých podmínek požádat zaměstnavatele o pracovní smlouvu, „dohodářům“ vznikne nárok na dovolenou, nemocenskou, budou mít nárok na příplatky a podobně. I nadále bude zachována 15denní výpovědní lhůta, ale na žádost zaměstnance ji zaměstnavatel bude muset písemně zdůvodnit.

K významným změnám by mělo dojít v oblasti auditu. Vláda uvažuje o dvou variantách:

  1. povinnému auditu by podléhaly jen velké a střední podniky,
  2. zvýšily by se limity pro povinný audit.

To se však nelíbí komoře auditorů, která uvedla hned několik důvodů proti vládnímu návrhu. Pokud by byly limity zvýšeny, pro více než 5000 firem by přestala platit povinnost auditu. Komora se obává, že se tím zvýší nekalé praktiky firem a sníží se výběr daní. Auditované účetní závěrky se zveřejňují ve Sbírce listin, díky čemuž mohou obchodní partneři včas zjistit případné problémy firem, s nimiž obchodují. Pokud o tyto informace přijdou, obává se komora nestability podnikatelského prostředí. Aktuálně je velkým tématem praní špinavých peněz a financování terorismu. Komora se domnívá, že tato oblast by byla změnou významně narušena.

Jako alternativu navrhuje komora zavést takzvané „prověrky“. Jejich rozsah je nižší než audit, ale podstatné nesrovnalosti v účetnictví firem by měly odhalit.

V navrhovaném balíčku daňových změn, vládou nazývaném „ozdravném“, je dále zahrnuto snížení platů státních zaměstnanců, zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %, zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance, omezení slevy na manželku/manžela, zrušení školkovného, zrušení slevy na studenta a mnoho dalšího.

O těchto návrzích vám více povíme v dalším příspěvku. Plný výčet změn a jejich přesné znění vám jako vždy připravíme po jejich schválení.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *