Daňové poradenství

Co pro vás znamenají nedaňové náklady
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 4. 4. 2024
Naši současní i potenciální klienti, právnické osoby nebo OSVČ účtující také podvojně, se nás v souvislosti s přiznáním k dani z příjmu ptají na to, co přesně pro ně znamenají nedaňové náklady. Jak jim ovlivní daňové přiznání, a hlavně výši daňové povinnosti. Nedaňové náklady definuje Zákon o dani z příjmů. Jde o náklady, které nemůžeme považovat za daňově...
Dobrovolná registrace k DPH
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 14. 12. 2023
O dobrovolné registraci k DPH můžeme uvažovat vždy, když nejsou splněny podmínky pro povinnou registraci a daná osoba je tzv. osobou povinnou k dani. To znamená, že uskutečňuje ekonomickou činnost vymezenou v zákoně o DPH a chce být plátce DPH. Uvedeme si například situaci u nově vzniklé společnosti s ručením omezeným. Společnost se po založení rozhodne, že chce...
Konsolidační balíček aneb velké novinky a změny v oblasti daní a odvodů
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 22. 11. 2023
V říjnu 2023 poslanecká sněmovna schválila a 22.11. odsouhlasil prezident republiky konsolidační balíček, který zvýší odvody osobám samostatně výdělečně činným a všem poplatníkům daně. Změny se budou týkat daně z nemovitostí, DPH, daní z příjmů. Nyní vám nabízíme přehled některých nejvýznamnějších změn.   Od roku 2024 se firmám zvýší daň z příjmu právnických osob ze stávajících...
Novinky a změny v oblasti daní
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 10. 8. 2023
Máme za sebou náročné období zpracování daňových přiznání a placení daní za rok 2022. Zaznamenali jsme mnoho legislativních změn. Ačkoli jsme vás o nich průběžně informovali, považujeme za užitečné ty nejdůležitější z nich přehledně shrnout a připomenout. Tam, kde to bylo vhodné, uvádíme, na co si dát pozor. Silniční daň V roce 2022 prudce rostly ceny...
Daňový balíček 2023
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 14. 12. 2022
Sněmovna schválila s účinností od 1. ledna 2023 daňový balíček, který přinese řadu změn.   Hranice pro povinnou registraci k DPH se zvyšuje Nově se k dani z přidané hodnoty nemusí registrovat podnikatelé, jejichž obrat za dvanáct po sobě následujících měsíců nepřesáhl dva miliony korun. Ačkoli nové limity budou platit od 1.1.2023, novela zákona obsahuje přechodná ustanovení, jejich účinnost...
Snížení přidanění vstupní ceny nízkoemisního vozidla
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 13. 9. 2022
Snížení přidanění vstupní ceny nízkoemisního vozidla při použití automobilu pro služební i soukromé účely Dle Novely zákona o daních z příjmů snižuje z 1% na 0,5% vstupní ceny vozidla za každý kalendářní měsíc takzvané přidanění při využití vozidla k služebním i soukromým účelům u nízkoemisních vozidel.  Nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2...
Prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 7. 9. 2022
Fyzické osoby mají podle par. 38 zákona o dani z příjmu povinnost oznamovat příjmy osvobozené od daně z příjmu, pokud přesahují hranici 5 milionů korun. Taková povinnost může nastat například při úplatném převodu podílu v obchodní korporaci, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, protože doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem přesahuje...
Cestovní náhrady
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 7. 9. 2022
V letošním roce byla již dvakrát novelizována vyhláška 511/2021 Sb. o cestovních náhradách. V obou případech se změnila vyhlášková cena pohonných hmot. Od 20.8.2022 se pro účely cestovních náhrad zvyšuje cena benzinu 98 oktanů na 51,40 Kč/l. U benzínu 95 oktanů zůstává v platnosti cena zvýšená od 14.5.2022 na 44,50 Kč/l a u nafty 47,10 Kč/l. U...
ISDOC – vytěžováno faktur – automatický proces #ISDOC #vytěžování #data #powerbi
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, PRÁCE S DOKLADY / 14. 7. 2022
Pro různě velké společnosti /klienty/ potřebujete různé flow dokladů. Pro účetní firmu /její zaměstnance/ potřebujete jednotné flow. Flow které dokážete automatizovat, tím snižujete cenu zpracování dokladů... ISDOC zlepší život firmem, ale nezachrání ho... Potřebujete mít tak mít kombinační možnost a i vytěžovat data. Bohužel ta přidán hodnota není v tom, kdo kolik a jak rychle...
Snížení spotřební daně z benzínu a nafty
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ / 15. 6. 2022
S účinnosti od 1. června do 30. září 2022 se dočasně snižuje sazba spotřební daně z benzínu a motorové nafty o 1,50 Kč na litr. Po započtení DPH by konečná cena pro řidiče na čerpacích stanicích měla klesnout až o 1,80 Kč na litr.