Manažerský reporting a manažerské účetnictví: Základní kameny informovaného rozhodování

RADY, TIPY, ZKUŠENOSTI / 16. 2. 2024
0

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je klíčové nejen rozumět dynamice trhu, chování zákazníků a interním procesům, ale také bedlivě sledovat finanční zdraví firmy a jeho dlouhodobý vývoj.

Manažerský reporting a manažerské účetnictví jsou neocenitelnými nástroji, které vedou k hlubšímu porozumění těchto aspektů a umožňují majitelům firem a manažerům přijímat proaktivní a informovaná rozhodnutí. O to více považujeme za zarážející, že obecně v českém a slovenském podnikatelském prostředí nezdomácněly ani základní pojmy finančního reportingu, natož zvyk manažerský reporting a manažerské účetnictví pravidelně používat a učinit z něj nástroj řízení i malých firem.

V tomto článku se tak chceme podrobněji zaměřit na to, jak tyto nástroje mohou transformovat strategické řízení podniku a jak je možné je efektivně implementovat do každodenní praxe.

 

Transformace strategického řízení

Strategické řízení firmy vyžaduje komplexní pohled na řadu faktorů, od finančních výkazů až po tržní trendy a interní zdroje. Manažerský reporting a manažerské účetnictví přinášejí do tohoto procesu klíčové informace, které pomáhají identifikovat nejen současné výkonnostní trendy, ale také potenciální rizika a příležitosti.

Navíc jsou tyto informace poměrně snadno dostupné každému majiteli či manažerovi firmy, protože alespoň v nějaké podobě (zpravidla číselné) je umí prezentovat prakticky každý účetní program. Pro snazší používání a práci s takovými daty se pak velmi hodí jejich vizualizace, tedy zobrazení ve formě grafů, infografik či různých diagramů zobrazujících vazby mezi jednotlivými údaji.

 

Kde všude manažerský reporting / účetnictví pomůže

  • Rozvoj předvídavého plánování: S pomocí pokročilých analytických nástrojů a technik můžete lépe předvídat budoucí vývoj firmy a připravit se na možné scénáře. To zahrnuje vše od finančního modelování až po simulace různých tržních a operativních situací.
  • Optimalizace operací: Detailní analýza operativních procesů a nákladů umožňuje identifikovat oblasti, kde je možné zvýšit efektivitu a snížit zbytečné výdaje. To může zahrnovat zlepšení výrobních procesů, optimalizaci dodavatelského řetězce nebo implementaci štíhlejších operativních metod.
  • Zlepšení rozhodování o investicích: Manažerské účetnictví poskytuje důležitý základ pro rozhodování o kapitálových investicích. Analýza návratnosti investic (ROI) a celkových vlastnických nákladů (TCO) vám může pomoci vybírat projekty a investice, které přinášejí vaší firmě největší hodnotu.
  • Podpora inovací: Sledování finančních a operativních ukazatelů může také odhalit příležitosti pro inovace v produktech, službách nebo procesech. Manažerské účetnictví tak podporuje kulturu neustálého zlepšování a inovací.
  • Zvyšování hodnoty firmy: Dobrá znalost finančního zdraví firmy a schopnost aktivně ovlivňovat jeho parametry (což bez znalosti základů finančního a manažerského účetnictví a bez pochopení vztahů mezi jednotlivými ukazateli prostě nejde) vám umožní zvyšovat hodnotu vaší firmy. Pokud například plánujete budoucí prodej firmy, podobné aktivity vám mohou zajistit, že za svou firmu dostanete mnohem více peněz.

 

Implementace efektivního manažerského reportingu

Aby byl manažerský reporting skutečně efektivní, je nutné zajistit, že jsou procesy sběru dat a reportingu dobře navržené a integrované do každodenních operací firmy. K tomu mohou pomoci například:

  • Automatizace sběru dat: Využití moderních účetních a ERP systémů může výrazně zjednodušit a zrychlit sběr a analýzu dat. Automatizace těchto procesů snižuje riziko chyb a umožňuje majiteli firmypřístup k aktuálním informacím v reálném čase.
  • Vývoj přizpůsobených reportů: Každá firma má specifické informační potřeby. Vývoj přizpůsobených reportů, které reflektují tyto potřeby a poskytují relevantní informace pro vás coby majitele nebo prorůzné úrovně managementu, je klíčový pro úspěšné strategické řízení.
  • Zapojení všech úrovní managementu: Efektivní manažerský reporting vyžaduje aktivní zapojení manažerů na všech úrovních. Pravidelná školení a semináře mohou pomoci zvýšit povědomí o významu těchto nástrojů a zlepšit dovednosti v oblasti datové analýzy. Na druhou stranu je nutné říci, že pro pochopení základních vztahů a parametrů finančního zdraví firmy z vás nemusí být zarytý datový vědec. Vždy je dobré zjednodušovat a pracovat jen se skutečně nutnými údaji.
  • Kontinuální hodnocení a zlepšování: Svět podnikání se neustále mění, a proto je důležité pravidelně revidovat a aktualizovat procesy manažerského reportingu a účetnictví, aby reflektovaly aktuální potřeby a cíle firmy. Tím nemáme namysli, že by měly odpovídat aktuální legislativě. To je samozřejmě bez debat.

Manažerský reporting a manažerské účetnictví jsou nejen o číslech a výkazech; jsou o pochopení hlubších trendů a dynamik, které formují vaše podnikání. Implementací efektivních systémů a procesů v těchto oblastech můžete získat jasnější přehled o vašem podnikání. To vám umožní řídit firmu správným směrem s větší jistotou a strategickou agilitou.

 

Manažerský reporting v Jaspar s.r.o.

I z tohoto důvodu jsme v Jaspar s.r.o. vytvořili vlastní nástroj pro manažerský reporting postavený na oblíbeném řešení Microsoft PowerBI. Nástroj byl navržen z pohledu požadavků majitelů firem, nikoliv z pohledu účetních. Zajišťuje tak transformaci účetních dat do informací klíčových pro manažerské rozhodování. Navíc díky online prostředí jsou tyto informace dostupné kdykoliv a odkudkoliv. Pokud vás toto téma oslovilo a chcete i svou firmu řídit lépe, ozvěte se nám. Rádi vám představíme naše řešení a služby v této oblasti.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *