Reagujte na výzvy Finančního úřadu

PŘÍPADOVÉ STUDIE / 11. 1. 2024
0

Obrátil se na nás podnikatel, který odevzdal tři kontrolní hlášení k DPH. Ta měla vyplněny pouze oddíly A, tedy uskutečněná plnění. Jedná se o kvartálního plátce DPH.

Bohužel bývalá paní účetní doklady na vstupu nezadala a podaná kontrolní hlášení tak neodpovídala realitě.

Následně odevzdal přiznání k DPH. Zde vznikl nesoulad mezi tímto přiznáním a dříve podanými kontrolními hlášeními. Na tento nesoulad jej úřad upozornil. Od doručení upozornění měl lhůtu 15 dnů na odpověď (nápravu chyb).

Se správcem daně bohužel nekomunikoval.

Správce daně tedy vystavil dodatečný platební výměr na daň z přidané hodnoty, kde mu vyměřil daň podle podaných kontrolních hlášení (nikoliv z podaného přiznání) a zároveň penále z nezaplacené částky.

Daň byla stanovena dokazováním. Důkazem byla právě podaná kontrolní hlášení, která nebyla správná.

I když má podnikatel 30 dnů na odvolání, je to již značné množství práce navíc a zcela jistě to ovlivní i názor správce daně na společnost.

Navíc, pokud by v budoucnu potřeboval nějaké ústupky, odpuštění penále nebo příslušenství ze strany FÚ, bude už samozřejmě přihlíženo k úrovni plnění jeho povinností. Úřad tak nemusí mít vůli mu vyhovět.

Podávejte tedy přiznání v daných lhůtách a uvádějte veškerá plnění. Pokud se stane, že něco opomenete, reagujte na výzvy v dané lhůtě. Vyhnete se práci navíc a penalizaci.

Sdílejte

NECHTE STOPU

A jaký bude váš názor?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *