Již 17 let s vámi
131, 2014

Silniční daň za auto pro podnikání či jinou samostatně výdělečnou činnost

Zálohy na silniční daň

Zálohy i případný doplatek daně platíme na příslušný účet finančního úřadu podle kraje, kde bydlíme.

Zálohy platíme čtyřikrát ročně během doby, kdy auto využíváme k podnikání:

  • do 15. dubna (na leden až březen)
  • do 15. července (na duben až červen)
  • do 15. října (na červenec až září)
  • do 15. prosince (na říjen a listopad)

Zbytek případně doplatíme s daňovým přiznáním do 31.ledna následujícího roku. Zálohy můžeme rovněž uhradit i na celý rok dopředu.

Silniční daň - výpočet, sazby

Roční sazby uvádí § 6 Zákona o silniční dani - u osobního auta např. rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu.

Snížení silniční daně

Snížení uplatníme u vozidel, od jejichž první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let. Sazbu daně snížíme podle  § 6 Zákona o silniční dani.

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců

Zvýšení silniční daně

Sazbu zvýšíme o 25% u vozidel poprvé registrovaných v ČR nebo zahraničí do 31. 12. 1989.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
61, 2014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Platnost od 1.1.2014 - je základním předpisem soukromého práva, který není pouze náhradou starého občanského zákoníku zrušeného k 31.12.2013, ale také předpisem upravujícím oblasti soukromého práva řešené do 31.12.2013 předpisy stojícími mimo občanský zákoník.

Nový občanský zákoník např. upravuje spolky (náhrada úpravy sdružení dle zákona o sdružování občanů), bytové spoluvlastnictví (náhrada úpravy dle zákona o vlastnictví bytů) a také upravuje obchodní smluvní právo (odstranění duplicity, kdy do 31.12.2013 existuje vedle sebe úprava příkazní smlouvy podle starého občanského zákoníku a úprava mandátní smlouvy podle obchodního zákoníku.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek
1712, 2013

NEMOCENSKÁ 2014

Na začátku roku 2011 se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu dočasně prodloužilo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, to platí do konce letošního prosince. Od ledna se ale délka vyplácení náhrady mzdy vrací na původních 14 dnů.

1512, 2013

MIMOŘÁDNÉ ODPISY HMOTNÉHO MAJETKU POŘÍZENÉHO OD 1.7.2013

Zákonné opatření č. 344/2013 Sb. měnící daňové a další zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva neobsahuje možnost rovnoměrně odepsat v průběhu 12 měsíců hmotný majetek zatříděný do odpisové skupiny 1 a 2 (kromě majetku uvedeného v § 31 odst. 5 zákona o daních z příjmů – běžně tedy mimořádný odpis neměl být možný např. u osobních automobilů) a pořízený v období od 1.7.2013 do 30.6.2014.

Nemělo se tedy jednat o jednorázový odpis, ale o odpis rozložený do roku pořízení a do roku následujícího (i pro odpisovou hmotný majetek v odpisové skupině 2), a to v závislosti na měsíci pořízení – např. při pořízení v červenci 2013 měl odpis za rok 2013 činit 5/12 vstupní ceny a za rok 2014 zbývajících 7/12 vstupní ceny. Uvedenou úpravu sice schválila minulá Poslanecká sněmovna a po zamítnutí přílsušného zákona ji vláda premiéra Rusnoka navrhla jako součást uvedeného zákonného opatření, ale Senát ji pozměňovacím návrhem ze zákonného opatření vypustil.

Zobrazit celý článek Skrýt celý článek