Již 17 let s vámi
291, 2016

3. Očekávání

Spokojenost zákazníka určuje rozdíl mezi očekáváními a skutečností. Klíčem je porozumění tomu, co přesně zákazník očekává, dodržení všeho slíbeného a v ideálním případě překonání těchto očekávání.

Základní pravidla

 • Řekněte zákazníkovi jasně, kdy se svého zboží dočká  
   
 • Plňte očekávání zákazníka se stoprocentní přesností
   
 • Reagujte na dotazy či stížnosti rychleji, než zákazník čeká

   
 • Zdroj: KPMG
  221, 2016

  2. Poctivost

  Stačí jediná špatná recenze zákazníka na internetu, která boří důvěryhodnost firmy. Klíčem k  získání důvěry je poctivé chování celé firmy, která se nesnaží zákazníka ždímat. A co je důležité, toto důvěryhodné chování musí být dlouhodobé, trvalé. 

  Základní pravidla 

  • Ukažte, že vám jde o víc než jen o zisk. 

  • Vždy jednejte v zájmu zákazníka. 

  • Dělejte, co jste slíbili, že uděláte.

  Zdroj: KPMG

  151, 2016

  Šest pilířů dokonalé zákaznické zkušenosti - 1. PERSONALIZACE

  Personalizace znamená porozumění specifickým potřebám určitého zákazníka. Klíčem je vytváření emočního, osobního vztahu. K tomu je nutná znalost osobních přání a preferencí zákazníka a přehled posledních interakcí, které s firmou měl. 

  Základní pravidla: 

  • Dejte najevo, že víte, čím je právě tento zákazník jedinečný. 

  • Oslovení jménem je základ. 

  • Ukažte, že si pamatujete na minulé setkání, větou typu: „Minule jste říkal, že…“

  Zdroj: KPMG

  2212, 2015

  Zákon o obchodních korporacích

  Ten kdo má firmu založenou před 1.1.2014 je nucen do konce roku 2015 svolat valnou hromadu a změnit společenskou smlouvu /ztotožnění se ZOK/, pokud jste tak již v průběhu těchto dvou let neučinili.

  Povinné náležitosti společenských smluv stanoví nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) poněkud odlišně než dřívější obchodní zákoník. Zároveň v § 777 ZOK stanoví, že všechny dříve založené společnosti jsou povinny uvést své společenské smlouvy do souladu s těmito novými náležitostmi, a pokud tak neučiní, může je soud nechat zrušit.